Transportgodtgørelsessatser pr. 1. januar 2008

7. januar 2008
Organisationsudsendelse 
Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 304.10
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
7. januar 2008

 

Vedr.: Transportgodtgørelsessatser pr. 1. januar 2008

Pr. 1. januar 2008 er satserne for transportgodtgørelse, jf. aftale mellem KL, Amtsrådsforeningen og KTO om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser, reguleret således:

Biler og motorcykler

Godkendt kørsel, jf. § 4:                       1,83 kr. (fra 1,78 kr. dvs. en stigning på 5 øre)

Kørsel i henhold til bemyndigelse:

Indtil 20.000 km, jf. § 5 3,47 kr. (fra 3,35 kr. dvs. en stigning på 12 øre)
Udover 20.000 km., jf. § 5                      1,83 kr. (fra 1,78 kr. dvs. en stigning på 5 øre)

Bil med anhænger
Kørsel i henhold til bemyndigelse:

Indtil 20.000 km., jf. § 6                         3,84 kr. (fra 3,71 kr. dvs. en stigning på 13 øre)
Over 20.000 km., jf. § 6 2,20 kr. (fra 2,14 kr. dvs. en stigning på 6 øre)

 

Knallerter og cykler
Den maksimale cykelgodtgørelse er uændret og udgør 1.401 kr. pr. år.

Godtgørelse pr. km., jf. § 8: 0,40 kr. (dvs. uændret)

 

Satserne for godtgørelse af transport med biler, motorcykler, knallerter og cykler er offentliggjort i Personalestyrelsens (Finansministeriets) cirkulære af 19. december 2007 (j. nr. 07-5411-3) om satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser. I cirkulæret findes endvidere de ændrede satser for time- og dagpenge i Danmark og udlandet m.v. pr. 1. januar 2008.

 

Med venlig hilsen


Jørgen Holst

Vibeke Pedersen