2. politiske forhandling mellem KL og KTO - delforlig

11. januar 2008

Organisationsudsendelse Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1207.8
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
11. januar 2008

 

Vedr.: 2. politiske forhandling mellem KL og KTO - delforlig

Ved den anden politiske forhandling den 11. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL's område blev indgået et delforlig. Delforliget vedrører TR-vilkår og ansættelsesvilkår i øvrigt.

I vedlagte materiale er der en nærmere beskrivelse af delforliget:

  • En pressemeddelelse hvor KTO's formand kommenterer delforliget. 
  • En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget. 
  • Protokollatteksterne som vedrører TR-vilkår og andre ansættelsesvilkår (ferie, lønsedler, ansættelsesbreve samt nogle tilpasninger i andre aftaler). 

Ved næste politiske forhandling den 25. januar 2008 vil temaet være kompetenceudvikling, seniorinitiativer og fravær af familiemæssige årsager.


Med venlig hilsen


Jørgen Holst