OK-08 - konflikt, hvad betyder det i praksis

23. januar 2008

Organisationsudsendelse Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 716.32
HEB
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
23. januar 2008

 

Vedr.: OK-08 - konflikt, hvad betyder det i praksis

Som et led i aftale- og overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2008 har KTO udarbejdet vedlagte notat "OK-08 - konflikt, hvad betyder det i praksis".

Notatet er tænkt som en eventuel hjælp og inspiration for KTO's medlemsorganisationer. Det står således medlemsorganisationerne frit for at bruge materialet helt eller delvist i et eventuelt vejledningsmateriale til organisationens medlemmer. på KTO's hjemmeside Notatet er derfor også tilgængeligt som en word-fil.

Det skal understreges, at konkrete spørgsmål vedrørende en eventuel konflikt eller til indholdet af omhandlede notat skal behandles i de enkelte organisationer.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henning Bickham