Delresultater fra organisationernes forhandlinger

24. januar 2008
Organisationsudsendelse 
Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1224.7
AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
24. januar 2008

 

Vedr.: Delresultater fra organisationernes forhandlinger

Med henblik på at KTO kan udarbejde et overblik over de (del)forlig, som indgås mellem de enkelte organisationer/grupper af organisationer og KL, henholdsvis RLTN, bedes organisationerne hurtigst muligt efter indgåelse af delresultater/forlig tilsende KTO et elektronisk eksemplar af de indgåede forligstekster.

KTO vil - i lighed med OK-05 - udarbejde en oversigt over dato for indgåelse af forlig, forligsparterne samt overskriften på de indgåede forlig. Oversigten, der løbende ajourføres, vil fremgå af KTO's hjemmeside . Via oversigten vil der være links til de omfattede medlemsorganisationer samt til de nævnte forligstekster.

Forligsteksterne bedes sendt til KTO's sekretariat, att. Annette Zester, az@kto.dk. Evt. spørgsmål kan rettes til Allan Hauge Nielsen, tlf. nr. 3347 0615.

Der vil ikke blive udsendt meddelelse til KTO's medlemsorganisationer i forbindelse med ajourføringerne.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Allan Hauge Nielsen