Vejledning til aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal - Det regionale område

4. februar 2008

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1225.51
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
4. februar 2008

 

Vedr.: Vejledning til aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal - Det regionale område.

Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal træder i kraft den 1. januar 2008. Aftalen er en del- implementering af de trepartsaftaler, der blev aftalt mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF.

KTO har indgået enslydende aftaler med KL og RLTN.

Den 5. december 2007 udsendte KTO en vejledning til aftalen på KL-området.

KTO har nu på tilsvarende vis udarbejdet en vejledning til aftalen med Danske Regioner. Vejledningen vedlægges. 

Vejledningen på det regionale område er med få undtagelser identisk med vejledningen på KL området, og for en nærmere beskrivelse af vejledningen henvises til medlemsorganisationsudsendelse af 5. december 2007. 

Vejledningen kan downloades på KTO's hjemmeside, Danske Regioners hjemmeside og vil endvidere også blive gjort tilgængelig på www.personaleweb.dk.

Danske Regioner og KTO vil senere vurdere behovet for en trykt opdateret version af aftalen.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Højrup Hansen