Politisk forhandling mellem RLTN og KTO - delforlig

7. februar 2008

Organisationsudsendelse Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1349.1
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
7. februar 2008

 

Vedr.: Politisk forhandling mellem RLTN og KTO - delforlig

Ved en politisk forhandling den 7. februar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på RLTN's område lykkedes det at indgå et delforlig vedrørende seniorpolitiske initiativer.

I vedlagte materiale er der en nærmere beskrivelse af delforliget:

  • En pressemeddelelse hvor KTO's formand kommenterer delforliget.
  • En plancheserie der kort beskriver seniorrettighederne.
  • Protokollatteksterne som vedrører seniorinitiativer.

Ved næste ordinære politiske forhandling den 8. februar 2008 vil temaet være trivsel mv.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst