4. politisk forhandling mellem KL og KTO - delforlig

8. februar 2008

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1217.4
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
8. februar 2008

 

Vedr.: 4. politiske forhandling mellem KL og KTO - delforlig

Ved den fjerde politiske forhandling den 8. februar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL's område blev der indgået et nyt delforlig, denne gang om trivsel mv.

I vedlagte materiale er der en nærmere beskrivelse af delforliget:

  • En pressemeddelelse hvor KTO's formand kommenterer delforliget.
  • En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget.
  • Protokollatteksterne som vedrører trivsel og en række andre emner, fx aftale om kontrolforanstaltninger.

Ved næste politiske forhandling den 15. februar 2008 vil temaet være løn.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst