Politisk forhandling mellem RLTN og KTO – delforlig om trivsel og tryghed til de ansatte i regionerne er udskudt

12. februar 2008

Organisationsudsendelse Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1219.8
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
12. februar 2008

 

 

Vedr.: Politisk forhandling mellem RLTN og KTO - delforlig om trivsel og tryghed til de ansatte i regionerne er udskudt

 

Til orientering vedlægges KTO's pressemeddelelse af 11. februar 2008 om "delforlig om trivsel og tryghed til de ansatte i regionerne er udskudt".

Som det fremgår af pressemeddelelsen, var der langt hen ad vejen enighed mellem parterne om elementerne omkring trivsel og sundhed for de ansatte i regionerne.

Konsekvensen af udskydelsen er, at samtlige krav, som var til forhandling mellem parterne den 11. februar 2008, henstår til den afsluttende forhandling den 20. februar 2008.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Helle Basse