Gennemsnitsløngaranti

14. februar 2008

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 128.202
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
14. februar 2008

 

Vedr.: Gennemsnitsløngaranti

Den 28. januar 2008 udsendte KTO en oversigt over garantilønnen og den faktiske løn for garantiløngrup- perne i november 2007 til høring blandt KTO's medlemsorganisationer.

Enkelte KTO-organisationer har inden høringsfristens udløb haft nogle bemærkninger til opgørelsen. Disse er efterfølgende undersøgt og eventuelt korrigeret. På baggrund heraf har FLD nu udarbejdet en endelig opgørelse. Notat og opgørelse er vedlagt (sagnr. 128.207 og 128.208).

Af opgørelsen fremgår det, at 8 grupper ikke har fået opfyldt løngarantien, når der sammenlignes med den faktiske lønudvikling:

1. Pædagogmedhjælpere (49,4 mio.kr.)
2. Musikskolelærere, ledere, lærere, timelønnede (4,6 mio.kr.)
3. Tandklinikassistenter, ARF, KL eksklusiv Søllerød og Gentofte (1,7 mio.kr.)
4. Buschauffører Odense/Århus (0,6 mio.kr.)
5. Hus- og rengøringsass. KL, KBH, FRB (33,6 mio.kr.)
6. Specialarbejdere og faglærte gartnere, brolæggere mv. (5,1 mio.kr)
7. Amtsbetjente, formænd, skolebetjente m.fl. (0,4 mio.kr.)
8. Kontorpersonale, - funktionærer og lægesekretærer i København (5,4 mio.kr.)

Totalt set udmønter gennemsnitsløngarantien således 100,8 mio.kr. Heraf udmøntes ca. 93,4 mio.kr. på KL-området (svarende til 0,07 % af KTO's lønsum på KL-området) og ca. 7,4 mio.kr. på Danske Regioners område (svarende til 0,03 % af KTO's lønsum på RLTN-området). Til sammenligning kan det nævnes, at ved OK-05 udløste gennemsnitsløngarantien et samlet beløb, der svarede til 0,06 % af KTO's lønsum.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen