OK-08 - FOA er udtrådt af forhandlingsaftalen

26. februar 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 686.76

Direkte tlf.nr.: 3347 06
26. februar 2008

 

 

Vedr.: OK-08 - FOA er udtrådt af forhandlingsaftalen

FOA har d.d. meddelt, at man med øjeblikkelig virkning er udtrådt af KTO's forhandlingsaftale for OK-08 på det kommunale og regionale område med samtlige af sine medlemmer.

Pressemeddelelse fra KTO's formand vedlægges til orientering.

Udtræden af forhandlingsaftalen indebærer jf. KTO's vedtægter, at FOA med øjeblikkelig virkning er ude af de af KTO førte generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger i enhver henseende.

Det er ikke muligt at genindtræde i forhandlingsaftalen.

Der gøres ligeledes opmærksom på, også jf. KTO's vedtægter, at FOA ikke har krav på orientering m.v. fra KTO om de generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger, og FOA kan ikke stemme ved repræsentantskabets stillingtagen til forhandlingsresultatet.

FOA's medlemskab af KTO fortsætter i øvrigt uændret.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst