De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2008

1. marts 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1195.6
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
1. marts 2008

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2008


KTO og KL har den 1. marts 2008 indgået et samlet KTO-forlig.

Der vedlægges følgende materiale om KTO-forliget med KL:

  • En pressemeddelelse hvor KTO's formand kommenterer forliget
  • KTO's sekretariats beskrivelse af hovedelementerne i forliget
  • En plancheserie om forliget
  • Protokollat om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2008

Ovennævnte materiale er ligeledes tilgængeligt på KTO's hjemmeside.

Forliget behandles snarest på et ekstraordinært bestyrelsesmøde og efterfølgende på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indenfor en uges tid. 


Med venlig hilsen

Jørgen Holst