Kompetenceudvikling - af MED-samarbejdet

6. marts 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 500.32
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
6. marts 2008

Vedr.: Kompetenceudvikling - af MED-samarbejdet

Vedlagt nyhedsbrev "Kompetenceudvikling - af MED-samarbejdet" er det tredje og sidste nyhedsbrev om kompetenceudvikling i indeværende overenskomstperiode.

Nyhedsbrevet indeholder bl.a. en præsentation af Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), herunder hvordan kommunerne kan bruge PUF til udvikling af MED-samarbejdet. Derudover sættes der fokus på bl.a. kommunalreformens betydning for samarbejdet i MED-udvalgene.

Intentionen med nyhedsbrevet er, at skabe debat til et fortsat engagement omkring kompetencevikling af samarbejdet i MED-udvalgene i kommunerne.

Yderligere eksemplarer kan - så længe lager haves - bestilles gratis hos Annette Zester, KTO på az@kto.dk. Desuden findes nyhedsbrevet på www.lederweb.dk og www.personaleweb.dk.

Nyhedsbrevet sendes desuden til formand og næstformand i hovedudvalget i samtlige kommuner. Derudover sendes nyhedsbrevet via PUF til MED-undervisere mv.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Lars Daugaard