Nye lønninger pr. 1. april 2008

7. marts 2008

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1383.1
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 060626
7. marts 2008

Vedr.: Nye lønninger pr. 1. april 2008

1. Lønfrigivelse
KTO indgik den 1. marts 2008 forlig om OK-08 med KL og dagen efter med RLTN.

Begge forlig er den 7. marts 2008 godkendt af KTO's repræsentantskab, hvorefter de enkelte organisationer skal meddele deres stillingtagen til KTO, jf. KTO's skrivelse herom af d.d.

Ifølge forligene frigives de generelle lønstigninger først, når aftaleparterne har meddelt godkendelse af forliget og dermed har fraskrevet sig retten til at iværksætte kampskridt i forbindelse med overenskomstindgåelsen.

2. Generelle lønstigninger pr. 1. april 2008
Der er afsat i alt 4,09 % til generelle lønstigninger pr. 1. april 2008. Den samlede procentregulering pr. 1. april 2008 kan på baggrund heraf beregnes til 1,212953. Beregningen af den samlede procentregulering kan ses her.

Der vedlægges følgende nye løntabeller pr. 1. april 2008:
1. Kommunale lønninger pr. 1. april 2008 (3 sider)
2. Lønninger pr. 1. april 2008 - Timeløn (1 side)
3. Lønninger pr. 1. april 2008 - 50 % overarbejdstillæg (1 side)
4. Lønninger pr. 1. april 2008 - Overarbejde 150 % (1 side)
5. Lønninger pr. 1. april 2008 - Overarbejde 200 % (1 side)
6. Lønninger pr. 1. april 2008 - Timeløn (divisor: 1820) (1 side)
7. Lønninger pr. 1. april 2008 - Særlige tillæg (3 sider).

3. Yderligere løninformation
Det skal bemærkes, at de pensionsgivende lønninger, løntabeller for sammenlægningskommuner mv. først udsendes indenfor de næste par uger.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen