LEAN i kommunerne

10. marts 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1234.7
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
10. marts 2008

Vedr.: LEAN i kommunerne

Der er mange holdninger til LEAN. Derfor satte Væksthus for ledelse sig for bl.a. at undersøge, hvad der er fup og fakta om Lean samt ikke mindst, hvordan Lean kan anvendes.

I samarbejde med fire kommuner er der gennemført fire pilotforsøg for at vurdere mulighederne for anvendelsen af Lean, opsamle erfaringer, og udvikle metoder til anvendelse af Lean i kommunerne.

Resultaterne kan du læse om i publikationen "Lean i kommunerne - Effektivisering i fællesskab" i form af artikler, cases, teoretiske afsnit samt redskaber til Lean.

Publikationen er gratis og kan rekvireres på info@lederweb.dk, tlf. 33 70 32 62 eller downloades på www.lederweb.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Lars Daugaard