Aktuelle sager nr. 1/2008

28. marts 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

sagsnr. 110.38
JH/lsj
Direkte tlf. nr. 3347 0611
28. marts 2008

Vedr.: Aktuelle sager nr. 1/2008

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 1/2008, pr. 14. marts 2008.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst