Lønninger pr. 1. april 2008 for visse ansatte i sammenlægningskommuner

14. april 2008
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1383.5
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
14. april 2008

Vedr.: Lønninger pr. 1. april 2008 for visse ansatte i sammenlægningskommuner

I forlængelse af KTO's udsendelse af den 7. marts 2008 til medlemsorganisationerne fremsendes hermed løntabeller pr. 1. april 2008 for visse ansatte i sammenlægnings-kommuner og månedsløn for EGU-elever.

Løntabeller for visse ansatte i sammenlægningskommuner
Pkt. 4.1.a i KTO-forliget fra 2005 fastlagde, at ansatte i sammenlægningskommuner med forskellige områdetillæg ville få ens områdetillæg i den nye sammenlagte kommune med det højeste områdetillæg blandt kommunerne, som indgik i sammenlægningen. Dette indfases dog gradvist med en tredjedel af forskellen mellem lavere områdetillæg og højeste områdetillæg hvert år den 1. januar i 2007, 2008 og 2009. Det er således kun visse af de ansatte i sammenlægningskommunerne, der berøres af denne overgangsordning med områdetillægsforhøjelser 1. januar 2007, 2008 og 2009.

Områdetillæggene er således kun delvist indfaset og kræver derfor fortsat selvstændige løntabeller. Der vedlægges derfor et sæt løntabeller visse ansatte i sammenlægningskommuner pr. 1. april 2008:

1. Lønninger pr. 1. april 2008 - Årsløn og månedsløn (for visse ansatte i sammenlægningskommuner)
2. Lønninger pr. 1. april 2008 - Timeløn (for visse ansatte i sammenlægnings-kommuner)
3. Lønninger pr. 1. april 2008 - 50 % overarbejdstillæg (for visse ansatte i sammenlægningskommuner)
4. Lønninger pr. 1. april 2008 - Overarbejde 150 % (for visse ansatte i sammen-lægningskommuner)
5. Lønninger pr. 1. april 2008 - Overarbejde 200 % (for visse ansatte i sammenlæg-ningskommuner)
6. Lønninger pr. 1. april 2008 - Timeløn (divisor: 1820) (for visse ansatte i sammenlæg-ningskommuner)


Månedsløn for EGU-elever
Månedslønnen for EGU-elever reguleres med den samlede procentregulering for den kommunale og regionale sektor. Månedslønnen udgør 7.279,15 kr. pr. 1. april 2008.

Pension
Pensionsrelaterede tabeller og den maksimale timelønssats i løntilskudsjob vil først blive fremsendt i forbindelse med parternes revision af lønjusteringsaftalerne.

KTO's hjemmeside
Løntabellerne vil ligeledes kunne findes på KTO's hjemmeside .

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen