Personalepolitiske projekter

9. maj 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 49.62
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
9. maj 2008
 

Vedr.: Personalepolitiske projekter

Hermed fremsendes til orientering for medlemsorganisationerne vedlagte oversigt (49.60) over personalepolitiske projekter, primært knyttet til "Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område m.v.".

Oversigten giver et overblik over den aktuelle status for de personalepolitiske projekter, og kan være et nyttigt arbejdsredskab, navnlig for de personalepolitiske ansvarlige i de enkelte sekretariater. Oversigten udtrykker status pr. 1. april 2008.

I tilslutning til oversigten er der, for projekter der er afsluttet med en evaluering (som er modtaget af de centrale parter), givet en kortfattet redegørelse for produkter, resultater og formidling, som følge af projektet.

I den forbindelse vedlægges redegørelser for følgende afsluttede projekter:
• Når vi bygger sammen (49.61)

Herudover vedlægges en summarisk oversigt (49.63) over konkret aftalte projekter indenfor de enkelte organisationsområder - de såkaldte § 11 projekter.

Som supplement til redegørelserne vedlægges endvidere notatet "Væksthus for ledelse - status februar 2008" (201.94).

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Carlsen