TR-SU-aftalen med KTO's kommentarer

14. maj 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.:1376.50
AHN/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
14. maj 2008
 

Vedr.: TR-SU-aftalen med KTO's kommentarer

KTO forventer primo juni 2008 at udgive en kommenteret udgave af den reviderede "Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg" på det kommunale område.

Den kommenterede udgave indeholder selve aftaleteksten med tilhørende bilag samt KTO's kommentarer hertil.

Organisationer, der ønsker at forhåndsbestille pjecen, kan anvende vedlagte bestillingskupon. Bestillinger kan faxes på 33 11 97 07, att.: Jette Balle eller sendes på mail til jb@kto.dk.

Forhåndsbestillingen bedes være KTO i hænde senest fredag den 30. maj 2008.

Ved bestilling senest fredag den 30. maj 2008 koster pjecen ca. 25,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 35,00 kr.

Ved bestilling efter den 30. maj 2008 koster pjecen ca. 30,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 35,00 kr.

Det bemærkes, at der ikke udgives nogen kommenteret TR/SU aftale på det regionale område, idet alle fem regioner har indgået lokale MED-aftaler.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Allan Hauge Nielsen