Institutionskoder i FLD's statistikker

16. maj 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.:609.9
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
16. maj 2008
 

Vedr.: Institutionskoder i FLD's statistikker

Det nuværende KMD, det tidligere Kommunedata, er i gang med at omlægge deres "lønberegner", som er hjørnestenen i deres løndatabehandling. I den forbindelse er der nogle af de hidtidige koder, som forsvinder. Udvalgte af disse koder anvendes pt. bl.a. af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) i deres udarbejdelse af kommunale og regionale statistikker.

En af konsekvenserne af den nye "lønberegner" er, at der ikke fremover vil forefindes oplysninger om kontonummeret (fra de kommunale budgetter) i lønsystemet. Disse oplysninger anvendes bl.a. til identifikation af forskellige typer af arbejdspladser i udarbejdelsen af FLD's Kommunestatistik.

Til gengæld er FLD samtidig i gang med at oversætte LOS-koderne (Linie Organisations Systemkode) til institutioner- og institutionstyper, bl.a. som følge af implementeringen af 3-partsaftalens bestemmelse om udarbejdelse af en institutionsbaseret/arbejdspladsbaseret fraværsstatistik. Med henblik på at tydeliggøre identifikationen af den enkelte institution/arbejdsplads vil FLD samtidig udarbejde en nøgle, der angiver de første 5 cifre i budgetkontonummeret for hver LOS-kode. LOS-koderne vil give mulighed for identifikation af bestemte, men sandsynligvis ikke alle, typer af institutioner/arbejdspladser.

FLD har påbegyndt arbejdet med at oversætte LOS-koderne og vil i den forbindelse fra KTO's medlems- organisationer gerne modtage input i form af tilkendegivelser af, hvilke typer institutioner/arbejdspladser i den kommunale og regionale sektor, som det vil være fordelagtigt at kunne identificere. Det kan dog ikke garanteres, at organisationers evt. anbefalinger til strukturen også bliver fulgt, eller at det vil være muligt at følge disse anbefalinger.

Evt. input til FLD bedes sendt til KTO, att. Vibeke Pedersen (vp@kto.dk) , inden fredag d. 30. maj 2008. KTO's sekretariat vil så efterfølgende videreformidle organisationernes input i samlet form til FLD.

Evt. spørgsmål kan ligeledes rettes til Vibeke Pedersen, KTO, tlf. 3347-0626.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen