Nye pjece "Trivsel og Lean - Styrk balancen i Lean-processen"

22. maj 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.:530.139
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
22. maj 2008
 

Vedr.: Nye pjece "Trivsel og Lean - Styrk balancen i Lean-processen"

Ny pjece opfordrer ledere, tillidsrepræsentanter og konsulenter til at holde fokus på medarbejdernes trivsel både før og under Lean-processer. Pjecen "Trivsel og Lean" er den første og indtil videre eneste publikation på dansk om sammenhængen mellem det psykiske arbejdsmiljø og Lean.

Erfaringerne fra projektet viser at det kræver sin leder at implementere Lean. Ledere skal tænke deres rolle og ansvar igennem, inden en arbejdsplads kaster sig ud i Lean.

Pjecen peger på at Lean kræver, at arbejdspladsen er bevidst om at støtte trivslen undervejs. Et godt psykisk arbejdsmiljø baner vejen for optimale Lean-resultater. Ligger fokus udelukkende på at øge kvaliteten og effektiviteten uden blik for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, er der fare for, at resultatet bliver stress og sygemeldinger.

Pjecen, som er udsendt til det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i kommuner og regioner, er udgivet af Det Personalepolitiske Forums som led i en indsats mod arbejdsbetinget stress. Alle anbefalinger og gode råd er baseret på konklusioner fra fællesprojektet "Kommunal Lean uden stress", hvor det er undersøgt, hvordan Lean påvirker det psykiske arbejdsmiljø på tre kommunale arbejdspladser.

Konklusionerne fra undersøgelsen har projektlederne sammenfattet i fire overordnede anbefalinger i pjecen:

  • Kommuniker løbende og relevant
  • Gør Lean til et fælles projekt
  • Tilpas Lean til jeres arbejdsplads
  • Udøv synlig ledelse

Hver anbefaling bliver i pjecen forklaret grundigt med tilhørende tjeklister. Pjecen er vedlagt i et antal eksemplarer til hver organisation, som det fremgår af vedlagte bilag med fordeling. Pjecen er gratis og kan rekvireres eller downloades på www.personaleweb.dk/trivseloglean eller på www.lederweb.dk/trivseloglean.

For yderligere oplysninger kontakt: Lena Uldall, projektleder for KTO, mobil 21 75 90 80, mail: lu@uldallogfrost.dk eller Marlene Skou Jørgensen, projektleder i KL, mobil 30 56 36 81, mail: MKR@kl.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Carlsen