Underskrevne aftaler på TR/SU området samt Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

23. maj 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

1376.57
AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
23. maj 2008
 

Vedr.: Underskrevne aftaler på TR/SU området samt Rammeaftale om suppler-ende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

Vedlagt fremsendes følgende underskrevne aftaler og protokollater, som alle er gældende pr. 1. april 2008:

  • Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg
  • Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter
  • Protokollat om bidrag til AKUT-fonden samt lokal forsøgsordning
  • Protokollat for Københavns Kommune vedr. UTK m.v.
  • Protokollat for Frederiksberg Kommune vedr. UTF m.v.

samt

  • Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension.

I relation til Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg bemærkes, at der på side 3 er anført en bilagsoversigt med i alt 13 bilag. Disse vil alle blive optrykt i KTO's kommenterede udgave, som forventes udgivet primo juni 2008.

Herudover henvises til KTO's udsendelse til medlemsorganisationerne af 14. januar 2008 hvor de enkelte elementer i protokollatet vedr. TR-pakken i delforliget ved 2. politiske forhandling mellem KL og KTO blev gennemgået.

Vedr. rammeaftalen om supplerende pension bemærkes, at den - som det i øvrigt fremgår af KTO-forligets pkt. 2.1 - erstatter de rammeaftaler om supplerende pension for tjenestemænd m.fl., der tidligere blev indgået med de enkelte organisationer. Indholdsmæssigt er der ikke tale om realitetsændringer i forhold til disse enslydende rammeaftaler.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Allan Hauge Nielsen