Aktuelle sager nr. 2/2008

29. maj 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 110.40
JH/lsj
Direkte tlf. nr. 3347 0611
29. maj 2008
 

Vedr.: Aktuelle sager nr. 2/2008

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 2/2008, pr. 14. maj 2008.

 

Med venlig hilsen

 

Jørgen Holst