Gode erfaringer med mangfoldighed i Københavns Kommune

11. juni 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 211.280
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
11. juni 2008
 

Vedr.: Gode erfaringer med mangfoldighed i Københavns kommune

Tre udvalgte arbejdspladser i Københavns Kommune har gennemført udviklingsprocesser, der har haft til formål at udvikle mangfoldigheden. På www.personaleweb.dk/mangfoldigearbejdspladser er alt materialet fra det personalepolitiske projekt: "Mangfoldige arbejdspladser i København" gjort tilgængeligt.

Mangfoldighed skal give mening, og derfor har de involverede arbejdspladser også arbejdet med tilgangen på vidt forskellige måder, og med afsæt i konkrete personalepolitiske udfordringer, der har optaget arbejdspladsen. Gældende for alle tre projektforløb har det dog været en forudsætning for mangfoldighedsarbejdet, at arbejdspladserne har været indstillet på forandring, og rummelighed, samt at diskrimination ikke er forekommet.

Til videre inspiration for andre er materialet gjort tilgængelig på følgende måde:

  • Lokale erfaringer - Artikler om oplevelserne med mangfoldighedsledelse fra de arbejdspladser, der deltog i projektet.
  • Mangfoldighedsfilm - Se filmklip fra mangfoldighedsarbejdet på Kirsebærhavens Plejehjem.
  • Mangfoldighedsværktøjer - Hente inspiration til arbejdet i værktøjskassen med mangfoldighedsredskaber.

Der kan i øvrigt oplyses om, at KL og KTO har igangsat fem projekter om integration og mangfoldighed. Formidling af projekternes resultater påbegyndes efteråret 2008.

For yderligere oplysninger om projektet bedes henvendelse rettet til Lea Bryld, Københavns kommune på mail: lea@okf.kk.dk eller til Henrik Vittrup, KTO på mail: hv@kto.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Vittrup