Kodeks for god ledelse

12. juni 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1011.99
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
12. juni 2008
 

Vedr.: Kodeks for god ledelse

Væksthus for ledelse lancerede i februar 2008 "Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner", jf. brev til KTO's medlemsorganisationer af 5. februar.

Vedlagt fremsendes publikationen "Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner", som bl.a. indeholder de 11 kodekspunkter samt eksempler på, hvordan kodeks kan anvendes i praksis. 

Kodeks for god ledelse er blevet udviklet i løbet af ca. 1 år og har udover bestyrelsen for Væksthus for ledelse involveret en lang række interessenter bl.a. ledere udpeget af KTO's medlemsorganisationer, KTO's forhandlingsudvalg og bestyrelse, forskere/eksperter i ledelse og KTO's arbejdsgruppe vedr. lederudvikling.

"Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner" kan downloades på www.lederweb.dk  eller bestilles via info@lederweb.dk, eller 33 70 38 49. Publikationen er gratis.

Yderligere oplysninger om kodeks for god ledelse i kommuner og regioner fås ved henvendelse til Lars Daugaard, ld@kto.dk, 33 47 06 16.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Lars Daugaard