Lønjusteringsaftalen på KL-området 2008

1. juli 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1382.125
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
1. juli 2008
 

Vedr.: Lønjusteringsaftalen på KL-området 2008

KTO har indgået vedlagte lønjusteringsaftale med KL (sag nr. 1382.126). Lønjusteringsaftalen indeholder bestemmelser om de generelle lønstigninger, reguleringsordningen m.v. Lønjusteringsaftalen blev gennembearbejdet ved OK-05, og den nye aftale er derfor en ajourføring af denne på basis af det aftalte ved OK-08. 

Hertil skal der dog knyttes to specifikke bemærkninger om hhv. beregningsgrundlaget for lønjusterings- aftalen og § 4 i aftalen.

I relation til beregningsgrundlaget for lønjusteringsaftalen kan det oplyses, at det følger af den adskilte forligsindgåelse på hhv. det regionale og det kommunale arbejdsmarked, at der bliver aftalt forskellige satsforhøjelser på de to arbejdsmarkeder. Lønsatserne i de to sektorer bliver med andre ord forskellige.

I relation til lønjusteringsaftalens § 4 er beskrivelsen af tillæg i en stillings aflønning søgt præciseret i bemærkningen.

Det kan oplyses, at KTO's sekretariat endnu ikke har modtaget udkast til lønjusteringsaftale på RLTN-området.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen