MED-håndbog på KL's område samt to underskrevne aftaler

1. juli 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1397.22
AHN/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0612
30. juni 2008
 

Vedr.: MED-håndbog på KL's område samt to underskrevne aftaler

MED-håndbogen:
Hermed fremsendes 1 eksemplar af den reviderede MED-håndbog, indeholdende rammeaftalen på KL's område om medindflydelse og medbestemmelse med KL's og KTO's fælles vejledning samt de til rammeaftalen tilhørende protokollater mv. 

Yderligere eksemplarer kan bestilles på KTO's hjemmeside, via e-mail lsj@kto.dk eller ved henvendelse til Lone S. Jensen, tlf.: 3347 0628.

Håndbogen koster 19,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 35,00 kr.

Organisationer, som har forhåndsbestilt et antal MED-håndbøger, vil få disse tilsendt/ leveret i løbet af de næste dage.

Prisen på forhåndsbestilte MED-håndbøger er 14,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 35,00 kr.

Bemærkning til protokollattekst om aflønning af tillidsrepræsentanter:
Specielt i relation til bilag 1 i MED-håndbogen - Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter - henvises til KTO's udsendelse til medlemsorganisationerne af 14. januar 2008 hvor de enkelte elementer i protokollatet vedr. TR-pakken i delforliget ved 2. politiske forhandling mellem KL og KTO blev gennemgået.

Der gøres opmærksom på, at KL i relation til formuleringen af protokollatets § 1 ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2008, har tilkendegivet over for KTO, at med den formulering er vi nået så langt som muligt, og vi har svært ved at forestille os, at der i kommunerne skulle være nogen der alene er tillidsrepræsentant af navn og ikke af gavn og dermed ikke skulle kunne få et funktionstillæg.

Af protokollatets § 3 fremgår, at aftaler om aflønning af TR er omfattet af tvisteløsningssystemet i lokal løndannelse. Dette indebærer, idet TR-tillægget sidestilles med et skaltillæg, at der - i lighed med øvrige skal-tillæg - ved en eventuel fase 4 forhandling anvendes opmand for at afgøre uenighed om TR-tillæg, i det omfang opmandsbestemmelser findes i organisationens tvisteløsningssystem.

Underskrevne aftaler:
Udover MED-håndbogen vedlægges kopi af følgende underskrevne aftaler på KL's område:

  • Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (underskriftsudgave) 
  • Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse m.v. (Teknisk ajourførelse som følge af adskillelsen mellem KL og RLTN) 

Begge aftaler er indeholdt i MED-håndbogen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Allan Hauge Nielsen