Pjece om "Når læring lykkes"

21. august 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 840.10
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
21. august 2008
 

Vedr.: Pjece om "Når læring lykkes"

Der er mange veje til at opnå positive effekter af kompetenceudvikling. Det betyder ikke så meget hvilken vej der vælges, når medarbejdernes kompetencer skal udvikles, det er nærmere et spørgsmål om at få sat kompetenceudvikling i system og få en sund læringskultur på arbejdspladsen.

Det er et centralt budskab fra § 5-projektet om "Effekter af kompetenceudvikling i kommunerne". På baggrund af en forudgående undersøgelse er vedlagte pjece "Når læring lykkes" netop udgivet. Pjecen giver 13 råd til, hvordan alle niveauer i kommunerne kan styrke effekten af kompetenceudvikling i kommunerne. En række anbefalinger ligger til grund for de udvalgte råd. 

De 13 råd er inddelt efter følgende tre omdrejningspunkter:

  • Sæt kompetenceudviklingen i system
  • Udnyt alle læringsformer
  • Opbyg en sund læringskultur på arbejdspladsen

Pjecen kan downloades fra www.personaleweb.dk, hvor også yderligere eksemplarer af den trykte pjece kan bestilles.

Der vedlægges et postkort, hvor der kan hentes information om www.kompetence-web.dk som kan være brugbar i det systematiske arbejde med at opbygge medarbejdernes kompetencer.

For yderligere information om pjecen eller projektet kan der rettes henvendelse til Dorthe Storm Meier, OAO på mail dsm@oao.dk eller pr. telefon 3370-1311.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Vittrup