Ny pjece "Ledelse uden grænser"

3. september 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 935.133
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
3. september 2008
 

Vedr.: Ny pjece "Ledelse uden grænser"

Det Personalepolitiske Forum har siden 2005 gennemført en personalepolitisk indsats mod arbejdsbetinget stress. Det seneste initiativ er udgivelsen af publikationen "Ledelse uden grænser - Gode råd til offentlige ledere om at forebygge stress og skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv ". Publikationen, som er blevet til på baggrund af interviews med forskere, ledere, personalechefer og medarbejdere i kommuner og regioner, er udgivet i samarbejde med "Væksthus for Ledelse".

Vedlagte publikation, som er udsendt til det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i kommuner og regioner, introducerer begreber til det grænseløse arbejdsliv og giver syv råd til lederen om at drage grænser og skabe trivsel:

1. Gør hverdagen tilpas forudsigelig
2. Hold snor i ambitionerne
3. Vær tydelig i dine signaler
4. Træd konstruktivt ind i konflikter
5. Dosér involveringen
6. Vis anerkendelse løbende
7. Tag hånd om din egen trivsel.

Herudover indeholder publikationen en kort introduktion til en række metoder og værktøjer til arbejdet med at forbygge stress og øge trivsel på arbejdspladsen samt en udførlig litteratur- og linkhenvisning.

Parternes ambition er, at publikationen bliver et værdifuldt redskab - navnlig for lederne - i arbejdet med at skabe gode rammer for det forebyggende stressarbejde, i overensstemmelse med MED- og SU-aftalerne fra OK 05. Til orientering vedlægges fælles pressemeddelelse om publikationen fra Det Personalepolitiske Forum og Væksthus for Ledelse.

"Ledelse uden grænser" og metoderne kan frit downloades eller bestilles fra

www.personaleweb.dk/graenser

www.lederweb.dk/graenser

For yderligere oplysninger kontakt: Mads Ole Dall, projektleder for KTO, tlf.: 8676 1311, mail: mads@perspektivgruppen.dk.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Carlsen