Rammeaftale om supplerende pension på RLTN's område

3. september 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1554.3
HEB
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
3. september 2008
 

Vedr.: Rammeaftale om supplerende pension på RLTN's område

Vedlagt fremsendes til orientering den af RLTN og KTO underskrevne rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemands-pension. 

Den nye rammeaftale erstatter de rammeaftaler om supplerende pension for tjenestemænd m.fl., der tidligere blev indgået med de enkelte organisationer. Indholdsmæssigt er der ikke tale om realitetsændringer i forhold til disse enslydende rammeaftaler.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henning Bickham