Organisationsopdelte lønsummer, SBG-08 og ændringer i FLD's personalekategoristruktur

12. september 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1462.43
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
12. september 2008
 

Vedr.: Organisationsopdelte lønsummer, SBG-08 og ændringer i FLD's personale-kategoristruktur

I forbindelse med den igangværende revision af "Organisationsopdelte lønsummer, SBG-05", som skal munde ud i "Organisationsopdelte lønsummer, SBG-08" anmodede KTO i skrivelse af d. 27. juni 2008 om organisationernes eventuelle bemærkninger til det vedlagte udkast.

"Organisationsopdelte lønsummer, SBG-08" udarbejdes i et samarbejde mellem Det Fælleskommunale Løndatakontor og KTO. Statistikken anvendes til at organisationsfordele antallet af fuldtidsansatte i kommuner og regioner i SBG-08. Opgørelsen danner efterfølgende grundlag for fordelingen af AKUT-midler i forligsperioden. Organisationsopdelingen skal således afspejle det forhandlingsgrundlag, som organisationerne anvendte ved OK-08 (SBG-08).

Flere af de høringssvar, som KTO har modtaget fra organisationerne, vedrører ikke alene det ved OK-08 anvendte forhandlingsgrundlag, men også de ved OK-08 aftalte overenskomster. Der kan f.eks. være tale om, at der er indgået nye overenskomster og/eller at nogle grupper er overflyttet til anden overenskomst. Organisationerne udtrykker i de nævnte høringssvar ønske om at kunne følge disse grupper, ved at de får selvstændigt personalekategorinummer/stillingskode i FLD's statistikker.

Såfremt organisationen i de relevante forhandlingsprotokoller ikke allerede har aftalt den evt. nye p.kat.struktur, opfordres organisationerne hermed til hurtigst muligt at rette henvendelse til de relevante parter (på både lønmodtager- og arbejdsgiverside) ift. overenskomsten/den ønskede p.kat.struktur. Såfremt der kan opnås enighed mellem parterne, kan der rettes fælles henvendelse til FLD. Opmærksomheden henledes på, at FLD allerede med offentliggørelsen af lønstatistikkerne for maj-måned 2008 har søgt at implementere den nye overenskomststruktur.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen