MED-rammeaftale og TR/SU-aftalen i underskreven stand - RLTN

15. september 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1562.2
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
15. september 2008
 

Vedr.: MED-rammeaftalen og TR/SU-aftalen i underskreven stand - RLTN

Vedlagt fremsendes MED-rammeaftalen og TR/SU-aftalen i underskreven stand på RLTN's område.

Ved OK-08 blev der aftalt en række forbedringer af MED-rammeaftalen og TR/SU-aftalen, som navnlig omhandler TR-vilkår, fx:

  • Funktionsløn til alle TR
  • Forbedrede opsigelsesvarsler for TR
  • Regulering og forhøjelse af AKUT-midler
  • Mulighed for flere TR pr. institution ved geografisk opdeling.

I forordet til MED-rammeaftalen er samtlige nyskabelser oplistet.

MED-rammeaftalen og TR/SU-aftalen svarer i store træk til aftalerne på KL -området dog med enkelte undtagelser. Den væsentligste er, at TR-protokollatet på RLTN's område ikke indeholder en forsøgsordning vedrørende afsættelse af AKUT-midler til lokale formål, men heller ikke en ret til valg af fællestillidsrepræsentanter.

Vedrørende forståelsen af nyskabelser i MED-rammeaftalen og TR/SU-aftalen henvises til KTO's skrivelse af 14. januar 2008 om TR-pakken i delforliget mellem KL og KTO.

Det skal desuden nævnes, at MED-håndbogen på RLTN's område forventes udsendt til KTO's medlemsorganisationer i starten af oktober 2008.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Lars Daugaard