Bilag 1 -3 til Rammeaftale om seniorpolitik

19. september 2008
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1550.6
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
19. september 2008
 

Vedr.: Bilag 1 - 3 til Rammeaftale om seniorpolitik

Vedlagt fremsendes:

  • Bilag 1: Tabel over værdien af pensionsforbedringer for tjenestemænd i forbindelse med seniorpolitiske ordninger (pr. 1. april 2008).
  • Bilag 2. Tabel over udgift til ikke at foretage førtidsfradrag (pr. 1. april 2008).
  • Bilag 3: Protokollat om udmøntning af trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer, inkl. oversigt over fordeling af trepartsmidler til kommunepuljer.

Rammeaftalen blev udsendt og omtalt i KTO's skrivelse af 1. juli 2008.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Højrup Hansen