Vejledning om udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling

25. september 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1418.63
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
25. september 2008
 

Vedr.: Vejledning om udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling

Ved overenskomstfornyelse i april 2008 indgik KL og KTO aftale om "Protokollat vedrørende udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling".

KL og KTO har efterfølgende udarbejdet vedlagt "Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på KL's område". 

Vejledningen indeholder bl.a.

  • organiseringen for udmøntningen af trepartsmidler til kompetenceudvikling i den enkelte kommune,
  • oplysninger om fordelingen og antal af medarbejdersidens repræsentanter i de lokale beslutningsfora,
  • opgaver for de lokale beslutningsfora,
  • en oversigt over fordelingen af midler i den enkelte kommune for hvert år pr. hovedorganisationsområde mv.
  • Protokollat vedrørende udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling.

Vejledningen findes på og www.personaleweb.dk, men den kan ikke bestilles i en trykt udgave.

Vejledningen vil desuden blive vedlagt som bilag til KTO's kommenterede udgave af "Aftale om kompetenceudvikling", som forventes udsendt til KTO's medlemsorganisationer i oktober/november 2008.

Det skal endvidere oplyses, at KTO og RLTN pt. udarbejder en lignende vejledning om udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling på RLTN's område.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Lars Daugaard