OK-08 - evaluering

26. september 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1393.23

26. september 2008
 

Vedr.: OK-08 - evaluering

I forbindelse med afslutningen af overenskomst- og aftaleforhandlingerne har KTO's forhandlingsudvalg og bestyrelse udarbejdet vedlagte evaluering af OK-08.

I evalueringen er der foretaget en omfattende evaluering af hele OK-08 forløbet fra de indledende drøftelser i forhandlingsudvalget og bestyrelsen om tilrettelæggelse af OK-08, over forhandlingsforløbet og til forhandlingsresultaterne.

Forhandlingsudvalget og bestyrelsen har i lyset af det ekstraordinære forhandlingsforløb ved OK-08 lagt vægt på, at evalueringen også afspejler, at der blandt organisationer i KTO på nogle områder er forskellige vurderinger af forløbet og af aftaleresultatet. Det er præciseret, at KTO's evaluering af OK-08 derfor også skal ses i sammenhæng med organisationernes egne evalueringer.

Forhandlingsudvalget vil efter nytår tage hul på drøftelserne om, hvorledes forhandlingsstrukturen mv. for OK-11 skal tilrettelægges, herunder hvornår og hvorledes disse drøftelser skal gennemføres. Evalueringen vil indgå som erfarings- og baggrundsmateriale i disse drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Anders Bondo Christensen