Værd at vide om seniordage i kommunerne

29. september 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1413.60
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
29. september 2008
 

Vedr.: Værd at vide om seniordage i kommunerne

KTO har i flere omgange informeret om, at en vejledning til Rammeaftalen om seniorpolitik er under udarbejdelse.

Der foreligger nu et omfattende vejledningsmateriale til rammeaftalen og til protokollat om udmøntning af trepartsmidlerne til seniorpolitiske initiativer, som vil blive trykt og udsendt til medlemsorganisationerne ultimo oktober/primo november 2008.

Med henblik på at skabe klarhed over de mange spørgsmål om seniordage i kommunerne, og mulighederne for at konvertere til seniorbonus eller til pension, udsendes allerede nu et uddrag af vejledningen, der omhandler seniordage. Uddraget af vejledningen vedlægges.

I det vedlagte beskrives KTO-seniordagene, de yderligere seniordage, aftalt ved de specielle overenskomstforhandlinger, hvordan seniordage afvikles og hvad de nærmere vilkår er for konvertering til enten bonus eller pension.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Højrup Hansen