Pjecebestilling af KTO's kommenterede aftaler

3. oktober 2008
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1578.1
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
3. oktober 2008
 

Vedr.: Pjecebestilling af KTO's kommenterede aftaler

I forbindelse med bestilling af KTO's kommenterede aftaler har KTO's sekretariat erfaret, at der jævnligt kommer en del større efterbestillinger.

I den forbindelse skal organisationerne være opmærksomme på, at merprisen ved efterbestillinger er 5,00 kr. pr. stk. i forhold til forhåndsbestillinger.

Derudover skal organisationerne være opmærksomme på, at KTO alene ligger inde med et mindre restlager af pjecer til efterbestillinger bl.a. for at kunne fastsætte en pris så tæt som muligt i forhold til omkostningerne ved et givet oplag.

Der vil typisk ikke ske genoptryk af en kommenteret aftale. Ved eventuelt genoptryk vil stykprisen nemlig ofte stige meget i forhold til prisen ved efterbestillinger, idet trykkeomkostningerne ved små oplæg er relativt store.

På den baggrund skal organisationerne opfordres til, at afdelinger, kursusadministrationer mv. gøres bekendt med KTO's udsendelser om pjecebestillinger således, at de kan foretage forhåndsbestillinger.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst