½-dags temadag om offentligt ansattes ytringsfrihed - FRIST FOR TILMELDING UDSAT

20. oktober 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1553.19
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
20. oktober 2008
 

Vedr.: ½-dags temadag om offentligt ansattes ytringsfrihed - FRIST FOR TILMELDING UDSAT

KTO udsendte ved brev af 17. september 2008 en invitation til deltagelse i en ½-dags temadag om offentligt ansattes ytringsfrihed den 17. november 2008. Temadagen er tilrettelagt af KTO's juridiske gruppe.

Invitation samt program og tilmeldingsblanket vedlægges på ny.

Fristen for tilmelding til temadagen var fastsat til fredag den 17. oktober 2008.

Ved fristens udløb er der fortsat ledige pladser til temadagen, og KTO har på den baggrund besluttet at udsætte fristen for tilmelding til temadagen til

Mandag den 3. november 2008

Tilmelding skal således være KTO i hænde senest mandag den 3. november 2008.

Umiddelbart efter den 3. november fremsendes bekræftelse på deltagelse og deltagerliste.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Højrup Hansen