KTO's 23. ordinære repræsentantskabsmøde

23. oktober 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1555.4
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
23. oktober 2008
 

Vedr.: KTO's 23. ordinære repræsentantskabsmøde

Hermed fremsendes til orientering kopi af KTO's skrivelse af d.d. vedrørende KTO's 23. ordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 17. december 2008.

Organisationernes fagblade er velkomne til at overvære mødet. Tilmelding bedes foretaget til KTO's sekretariat, att. Jette Balle (3347 0612) eller via e-mail til jb@kto.dk senest mandag den 15. december 2008.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst