FLD's fraværsstatistik 2007

4. november 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 274.71
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
4. november 2008

Vedr.: FLD's fraværsstatistik 2007


Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har g.d. offentliggjort deres webbaserede fraværsstatistik for hele den kommunale og regionale sektor 2007 på deres hjemmeside www.fldnet.dk. FLD har således pt. alene offentliggjort fraværsdata i LOPAKS, hvor det er muligt at foretage sine egne udtræk. I forbindelse med offentliggørelsen af statistikken har FLD udarbejdet vedlagte nyhedsbrev, som kort gennemgår nogle ganske få tal.

Helt umiddelbart tyder tallene for sygefravær på, at der fra 2006 til 2007 har været et stort set uændret sygefravær.

Om ca. 3 uger forventes alle nøgletallene i FLD's fraværsstatistik offentliggjort i en tabelsamling. Samtidig vil der blive udarbejdet en korrigeret udgave af fraværsstatistikken for 2006 grundet statistikbruddet i forbindelse med kommunalreformen. Først herefter vil det være muligt mere detaljeret at sammenligne tallene for 2007 med 2006. 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst / Vibeke Pedersen