Aktuelle sager nr. 4/2008

5. november 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 110.46
JH/lsj
Direkte tlf. nr. 3347 0611
5. november 2008
 

Vedr.: Aktuelle sager nr. 4/2008

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 4/2008, pr. 24. oktober 2008.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst