Aftale om kompetenceudvikling på RLTN's område i underskrevet stand

24. november 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1528.9
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
24. november 2008
 

Vedr.: Aftale om kompetenceudvikling på RLTN's område i underskreven stand

Vedlagt fremsendes i underskreven stand Aftale om kompetenceudvikling pr. 1. april 2008 samt protokollat vedrørende udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling.

Det er blandt andet aftalt:

  •  at alle medarbejdere skal have en årlig MUS,
  •  at hovedudvalget regelmæssigt skal evaluere anvendelsen af MUS,
  •  at der afsættes 118 mio. kr. til øget kompetenceudvikling i regionerne, og
  •  at der i hver region etableres 3 beslutningsfora for henholdsvis AC-, FTF-K - og OAO-området, som træffer beslutning om anvendelsen af de afsatte midler.

Til orientering skal det nævnes, at KTO udarbejder en kommenteret udgave af aftale om kompetenceudvikling m.v., som gælder for både KL-området og RLTN-området og at der den 11. november 2008 er udsendt et brev til KTO's medlemsorganisationer om bestilling af den kommenterede udgave.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Lars Daugaard