Vejledning om udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling på RLTN's område

28. november 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1419.13
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
28. november 2008
 

Vedr.: Vejledning om udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling på RLTN's område

Ved overenskomstfornyelsen i april 2008 indgik RLTN og KTO aftale om "Protokollat vedrørende udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling".

RLTN og KTO har efterfølgende udarbejdet vedlagt "Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN's område".

Vejledningen indeholder bl.a.:

  • organiseringen for udmøntningen af trepartsmidler til kompetenceudvikling i den enkelte region,
  • oplysninger om ledelsens og medarbejdersidens repræsentation i de lokale beslutningsfora,
  • opgaver for de lokale beslutningsfora og det koordinerende forum,
  • en oversigt over fordelingen af midler i den enkelte region for hvert år samt for hvert hovedorganisationsområde, og
  • Protokollat vedrørende udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling.

Vejledningen findes på , men den findes ikke i en trykt udgave og kan derfor ikke bestilles.

Vejledningen vil også blive vedlagt som bilag til KTO's kommenterede udgave af "Aftale om kompetenceudvikling", som er under udarbejdelse.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Lars Daugaard