Tjenestemandshovedaftale på RLTN's område - revideret bilag 1 med underskrivende tjeneste-mandsorganisationer

5. januar 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 888.76
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
5. januar 2009
 

Vedr.: Tjenestemandshovedaftale på RLTN's område - revideret bilag 1 med underskrivende tjenestemandsorganisationer

Til orientering vedlægges et revideret bilag 1 til tjenestemandshovedaftalen på RLTN's område. Ved en beklagelig fejl fremgik det ikke af det tidligere udsendte bilag 1, at Dansk Socialrådgiverforening også er underskriftsberettiget på aftalen. Dette er nu rettet med det reviderede bilag 1.

Tjenestemandshovedaftalen på RLTN's område er tidligere udsendt til medlemsorganisationerne den 16. september 2008.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse