Generelle ansættelsesvilkår

6. januar 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1517.7
HEB
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
6. januar 2009
 

Vedr.: Generelle ansættelsesvilkår

Vedlagt fremsendes til orientering Protokollat om generelle ansættelsesvilkår indgået mellem RLTN og KTO. I lighed med de tidligere indgåede og udsendte protokollater indeholder protokollatet en oplistning af de generelle aftaler, som i altovervejende grad er ens for alle personalegrupper i regionerne. Som hidtil stifter protokollatet ikke i sig selv nogle rettigheder. 

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henning Bickham