Pensionsordning for visse ansatte i regionerne (opsamlingsordningen)

6. januar 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1024.21
HEB
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
6. januar 2009
 

Vedr.: Pensionsordning for visse ansatte i regionerne (opsam- lingsordningen)

Vedlagt fremsendes til orientering Aftale om Pensionsordning for visse ansatte i regioner (opsamlings- ordningen). I forhold til den tidligere fælles aftale fra 2005 indeholder den nye aftale alene redaktionelle ændringer som følge af dels at der nu er tale to selvstændige aftaler på henholdsvis RLTN's og KL's områder, dels at tidligere nu forældede (overgangs)bestemmelser er fjernet. 

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henning Bickham