Værktøjskasse til effektiv styring af projekter i kommunerne

13. januar 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 804.16
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
13. januar 2009
 

Vedr.: Værktøjskasse til effektiv styring af projekter i kommunerne

 

Projektarbejdsformen er blevet temmelig udbredt i kommunerne, og arbejdsformen fik et skub med gennemførelsen af kommunalreformen. Derfor besluttede KL og KTO, at iværksætte et personalepolitisk samarbejdsprojekt med det formål at styrke og bidrage til at videreudvikle projektkulturen og -færdigheder i kommunerne.

Resultatet af projektet er omsat i en værktøjskasse, der viser, hvordan projektarbejdet optimeres og gøres mere effektivt i kommunerne. Værktøjskassen til projektstyring indeholder en model for, hvordan projekter organiseres, og en række værktøjer som kan bruges til at planlægge projekter og styre projekter og/eller projektporteføljer.

I selve udviklingen af værktøjskassen har der været inddraget 5 kommuner til i samarbejde at teste og tilpasse de enkelte værktøjer, der indgår i værktøjskassen. Kommunernes erfaringer viser, at værktøjskassen giver fuldt udbytte, når der ligger aktive overvejelser bag hvilke dele af værktøjskassen, der skal anvendes og hvordan. På den måde kan værktøjskassen bruges til at skræddersy en model, der præcis passer til arbejdspladsen.

For at udbrede idesættet omkring værktøjskassen og dets anvendelsesmuligheder, er der etableret et ambassadørkorps. Korpset er udvalgt og sammensat af ledere og medarbejdere fra de kommuner, der har deltaget i udviklingsprojektet. I 2009 vil korpset stå til rådighed for andre kommuner. Det annonceres der om på et senere tidspunkt.

Værktøjskassen samt yderligere information om projektet forefindes på www.personaleweb.dk.

Vil du vide mere om projektet, kan der ske kontakt til Annette Askholm, IDA, telefon 3318-4848; mail: aa@ida.dk, eller Gert Ahrentecht Jensen, KL, telefon 3370-3181; mail: gaj@kl.dk.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst / Henrik Vittrup