Underskrevet aftale om ferie for personale ansat i regioner

15. januar 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1543.52
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
15. januar 2009
 

Vedr.: Underskrevet aftale om ferie for personale ansat i regioner

Vedlagt fremsendes underskrevet aftale om ferie for personale ansat i regioner. 

For en gennemgang af ændringerne i aftalen henvises til KTO's brev af 4. december 2008 til medlemsorgani- sationerne om den tilsvarende aftale med KL.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst / Henrik Højrup Hansen