MED-håndbog på RLTN's område

20. januar 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1403.27
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
20. januar 2009
 

Vedr.: MED-håndbog på RLTN's område

Hermed fremsendes 1 eksemplar af den reviderede MED-håndbog, indeholdende MED-rammeaftalen på RLTN's område med RLTN's og KTO's fælles vejledning samt de til rammeaftalen tilhørende protokollater.

Organisationer, som har forhåndsbestilt et antal MED-håndbøger, jf. KTO's skrivelse til medlemsorganisationerne den 27. august 2008, vil få disse tilsendt/leveret i løbet af de næste dage.

Det beløb, som blev afsat til udarbejdelse og trykning af MED-håndbogen, i forbindelse med OK-08 har været tilstrækkeligt til at dække omkostningerne til produktionen af MED-håndbogen.

Derfor er MED-håndbogen på RLTN's område gratis. Dog opkræves forsendelsesomkostninger samt ekspeditionsgebyr på 38,00 kr.

Det skal bemærkes, at MED-håndbogen ikke kan efterbestilles, men den kan downloades på www.kto.dk.

Til orientering skal det nævnes, at MED-håndbogen på RLTN's område er trykt i 6.000 eksemplarer, hvoraf KTO udsender lidt over halvdelen til medlemsorganisationer, der har forhåndsbestilt MED-håndbogen.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst / Lars Daugaard