Redigerede oversigter over opgaver for MED/SU-udvalg i relation til generelle (ramme)aftaler

22. januar 2009
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1610.8
EA
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
22. januar 2009
 

Vedr.: Redigerede oversigter over opgaver for MED/SU-udvalg i relation til generelle (ramme)aftaler

KTO udsendte den 7. november 2008 en orientering til medlemsorganisationerne med MED-håndbogens bilag 9 og 7 på henholdsvis KL´s og RLTN´s område vedr. oversigt over opgaver for MED-udvalgene i relation til generelle (ramme)aftaler.

Efterfølgende er overenskomstparterne blevet opmærksomme på, at MED/SU-udvalgenes opgaver i hht. "Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal" mangler i bilagene.

Vedlagt fremsendes derfor redigerede oversigter over opgaver for hoved(samarbejds)-udvalget samt for øvrige MED/SU-udvalg i relation til generelle (ramme)aftaler, hhv.:

  • Bilag 9 til MED-rammeaftalen på KL's område
  • Bilag 11 til TR/SU-aftalen på KL's område
  • Bilag 7 til MED-rammeaftalen på RLTN's område

Ændringerne er indarbejdet i MED-håndbogen på RLTN's område (der blev udsendt den 20. januar 2009), mens de ikke indgår i MED-håndbogen på KL's område (der blev udsendt den 30. juni 2008).

Organisationerne anmodes om at formidle de redigerede bilag til medlemmer af MED/SU-udvalg, TR'er samt øvrige relevante personer.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst / Eva Agerlin