Udbetaling af seniorbonus til timelønnede

6. februar 2009
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1759.6
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
6. februar 2009
 

Vedr.: Udbetaling af seniorbonus til timelønnede

Den 11. november 2008 udsendte KTO til medlemsorganisationerne ”Vejledning omrammeaftale om seniorpolitik”.

I afsnit 6 er det anført, at ”Timelønnede kan alene vælge mellem bonus og - i det omfang de har en pensionsordning – en pensionsforbedring”. I forlængelse heraf anføres det i afsnit 6.5.1, at ”For så vidt angår timelønnede, typisk tilkaldevikarer, udbetales bonus løbende med lønudbetalingen for hver ansættelse. Det betyder, at lønnen i hvert enkelt ansættelsesforhold forhøjes med 0,4 % pr. seniordag”.

KL har - på anmodning fra KMD - overfor KTO tilkendegivet, at denne ordning er vanskelig at håndtere for kommunerne, og KL og KMD har derfor anmodet om, at seniorbonus til timelønnede kan håndteres på en måde, der gør det lettere at administrere ordningen.

På den baggrund har KTO meddelt KL, at KTO accepterer en tilpasning af det aftalte omkring udbetaling af seniorbonus til timelønnede, således at bonus til timelønnede udbetales som én samlet årlig udbetaling sammen med årets sidste kørsel (eller når kommunen afgangsfører den pågældende).

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Højrup Hansen